Välkommen till butiken för din fyrbenta vän 🤍
Välkommen till butiken för din fyrbenta vän 🤍

Integritetspolicy

Integritetspolicy
Vi värdesätter din integritet och strävar efter en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Ansvarig för personuppgiftsbehandling
Vi är ansvariga för behandlingen av de personuppgifter som du tillhandahåller oss och är ansvariga för att din personliga information behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in
Vi samlar in de personuppgifter som du ger oss när du gör en beställning, kontaktar vår kundtjänst, eller när du navigerar på vår webbplats. Det kan inkludera, men är inte begränsat till, ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, samt information om de produkter du köper och ditt användarbeteende på vår webbplats.

Användning av personuppgifter
Vi använder din personliga information för att administrera dina beställningar, för att tillhandahålla den information och de tjänster du har begärt, för att administrera din kundrelation till oss, samt för marknadsföring, i de fall där vi har fått ditt samtycke.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och att få dessa rättade eller raderade. Du har även rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och har rätt att begära att vår användning av dina personuppgifter begränsas.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi använder branschstandard säkerhetstekniker och rutiner för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst. Vi använder bland annat brandväggar och säkerhetssystem för att skydda din data och upprätthålla en hög nivå av säkerhet.

Ändringar i denna integritetspolicy
Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn är alltid tillgänglig på vår webbplats.

För frågor kring vår integritetspolicy eller information som vi har lagrat om dig, kontakta oss på info@bestpet.se

Cookies och spårningsteknik
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse, för att förstå hur vår webbplats används och för att anpassa vår marknadsföring.

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du använder vår webbplats. De hjälper oss bland annat att komma ihåg dina inställningar för framtida besök, spåra effektiviteten och samla in analysdata om användningen av vår webbplats.

Du har rätt att blockera och radera cookies i din webbläsare. Observera dock att vår webbplats kanske inte fungerar korrekt utan cookies.

Kontakt
För frågor om denna personuppgiftspolicy, hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina dataskyddsrättigheter, vänligen kontakta oss på info@bestpet.se